Home

Een mooie bijdrage!

Een mooie bijdrage!

Bij de jaarlijkse landelijke congres van Dierenlot heeft onze stichting een flinke financiële donatie ontvangen. Dat is natuurlijk altijd welkom en wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Ondanks de versoepelingen voor Corona gelden de volgende regels:

  • Maximaal 2 personen per afspraak uit hetzelfde huishouden.
  • Konijnen die komen voor koppeling, blijven logeren.
  • Verdere informatie hoe wij momenteel werken staat in het mailtje wat u toegestuurd krijgt. 

Konijnenopvang K’nijn & Ko is een opvang die konijnen opvangt en herplaatst.  Gedumpte konijnen krijgen indien nodig medische verzorging, daarna worden ze bij een partner of in een groep uitgeplaatst, met de beschikking over een ruime ren. Ook is het mogelijk om afstand te doen van uw konijn(en), wanneer u er niet meer voor kunt zorgen. Klik hier voor meer informatie over afstand doen.

U kunt bij konijnenopvang K’nijn & Ko ook terecht voor de opvang van uw konijn(en), wanneer u op vakantie gaat. Klik hier voor meer informatie.

Alle nieuwtjes over onze opvang vindt u op onze Nieuwspagina en op onze Facebookpagina.

Heeft u interesse in een konijn van Konijnenopvang K’nijn&Ko, dan kunt u contact opnemen via e-mail: adoptie@knijnenko.nl of het contactformulier invullen op de website.

We kunnen donaties heel goed gebruiken! Wij werken enkel met vrijwilligers en ontvangen geen subsidie. Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL57 RABO 0309 6853 03 t.n.v. Stichting Konijnenopvang K’nijn & Ko o.v.v. Donatie.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube