Voorwaarden vakantie opvang

Algemeen, ziekte en overlijden:

 • De Stichting K’nijn & Ko neemt alleen koppels of groepen konijnen in haar vakantieopvang op.
 • Eigenaar en Stichting konijnenopvang K’nijn & Ko komen overeen dat Stichting konijnenopvang K’nijn & Ko ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van de dieren, met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting konijnenopvang K’nijn & Ko.
 • Bij aankomst in de opvang wordt samen met de eigenaar een contract ingevuld en ondertekend.
 • Als de konijnen binnen 2 weken na het verstrijken van de ophaaldatum niet zijn opgehaald, doet de eigenaar daardoor automatisch afstand van de dieren en zullen de rechten als eigenaar automatisch overgedragen worden aan Stichting K’nijn & Ko en is Stichting K’nijn & Ko vrij om de konijnen uit te plaatsen.

Reservering/ betaling/ annuleren

 • Uw reservering is pas definitief, na bevestiging van Stichting K’nijn & Ko.
 • De dag waarop u, uw konijnen komt brengen of halen, worden als hele dag berekend.
 • Bij een eventueel vroegtijdig ophalen van uw konijnen is Stichting K’nijn & Ko gerechtigd om de pensiongelden voor de gereserveerde dagen te behouden c.q. in rekening te brengen. Er vindt dan geen restitutie plaats. Uitzondering hierop is het overlijden van het dier.
 • Wanneer u langer weg blijft en wij hebben voldoende ruimte dan worden de extra dagen volgens het normale tarief berekend.
 • Door akkoord te gaan met een reservering accepteert u ook onze voorwaarden zoals hier omschreven.
 • Indien u een reservering ongedaan wilt maken, kan dit kosteloos tot twee weken voor de ingangsdatum. Hierna behoudt Stichting K’nijn & Ko het recht de pensionkosten voor 50% van de gereserveerde dagen in rekening te brengen
 • De totale kosten van het vakantieverblijf dienen uiterlijk 2 weken voor de brengdag overgemaakt zijn naar de rekening van K’nijn&Ko. Rekeningnummer: NL57 RABO 0309 6853 03 op naam Stichting konijnenopvang K’nijn & Ko.
 • Eventuele extra kosten: langer verblijf, dierenartskosten, voeding, extra zorg, dienen bij het afhalen direct contant of per pin te worden voldaan.

Gezondheid van uw konijn(en):

 • Uw konijnen dienen ingeënt te zijn tegen Myxomatose, VHS- RHD-1 en VHS- RHD-2 alvorens u ze bij ons in pension brengt. Wij vragen u dan ook het vaccinatieboekje of bewijs mee te nemen wanneer u uw konijnen komt brengen.
 • Het spreekt voor zich dat uw dieren geen ziekte of aandoening mag hebben die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere dieren. Mocht bij binnenkomst blijken dat uw dier ziek is, dan bestaat de mogelijkheid dat uw dieren geweigerd wordt.
 • Wanneer er extra zorgen nodig zijn, zal hiervoor een kleine meerprijs in rekening gebracht worden, zie hiervoor tarieven.
 • In geval van medicatie/extra verzorging: de medicatie en een beschrijving van de behandeling die nodig is meenemen.
 • Wanneer uw konijnen ziek wordt, zullen wij deze medicatie geven en indien nodig naar de dierenarts gaan. De kosten voor medicatie/ dierenarts komen voor uw rekening en dienen bij ophalen voldaan te worden. Wanneer wij met spoed naar de dierenarts moeten en wij krijgen geen contact met u, dan zullen wij altijd vanuit het belang van de konijnen handelen en nemen wij de keuze voor het behandelplan.
 • Zorg dat u een telefoonnummer opgeeft dat altijd bereikbaar is wanneer er overleg moet plaats vinden.

Voeding en huisvesting

 • Brok/ biks dient zelf ruim voldoende mee genomen te worden. Konijnen hebben gevoelige darmen en daarom is zomaar wisselen van voeding niet goed. Neem altijd meer mee dan de geplande dagen.
 • Er wordt niet standaard groenvoer verstrekt omdat niet alle konijnen groenvoer gewend zijn. Is uw dier gewend om groenvoer te krijgen geef dit dan aan ons door op het door u ingevuld mee te brengen logeerfiche, wat u samen met de factuur per email wordt toegezonden, samen met welke soorten, dan houden wij hier rekening mee.
 • Uw konijnen hebben een ruime ren beschikbaar. In de rennen hebben we voldoende schuilmogelijkheden en speeltjes.
 • Hooi, stro, water en bodembedekking zijn bij de pensionprijs inbegrepen.
 • Als er 2 konijnen van hetzelfde geslacht hier als koppeltje komen logeren en er ontstaat onrust, dan zullen we eerst kijken of de onrust afneemt als ze op een andere plek zitten. Neemt de onrust niet af, dan zullen we ze uit elkaar halen om verwondingen te voorkomen.

In de herfst en winterperiode hebben wij beperkt ruimte voor binnen konijnen. De ren wordt dan verwarmd met een warmtelamp tegen extra betaling van € 0,50 per dag.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube